۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ضخامت دال بتنی یک طرفه و دوطرفه,تعیین ضخامت دال,آیین نامه aci,طراحی دال بتنی,برش در دال,خمش در دال,روش ضرایب لنگر,دال یکطرفه,دال دوطرفه,خیز دال بتنی,مدیران سازه

ضخامت دال بتنی یک طرفه و دوطرفه

۳۰ مهر ۱۳۹۶
مقایسه سقف یوبوت و وافل,سقف وافل,سقف یوبوت,مدیران سازه,یوبوت یا وافل

مقایسه یوبوت و وافل

۲۷ مهر ۱۳۹۶
نکات بتن ریزی در سطوح شیبدار,اجرای دال بتنی شیبدار,بتن ریزی سطح مایل,مدیران سازه,سقف یوبوت

بتن ریزی سطوح شیبدار