سقف یوبوت


سقف یوبوت یک سیستم دال بتنی مجوّف (توخالی) با قالب های مکعبی ماندگار با عملکرد دوطرفه می باشد. در اینگونه دال های بتنی، مقدار بتن مصرفی بواسطه استفاده از قالب های توخالی کاهش یافته و بار اعمالی به صورت دوطرفه توزیع می گردند. در سیستم سقف یوبوت، مجوف سازی بوسیله قراردادن بلوک ها (قالب ها) در میان مقطع دال و به صورت ماندگار انجام می شود. از آنجا که این بلوک ها درون دال مدفون بوده، سطح زیرین دال کاملأ مسطح می باشد. با استفاده از قرار دادن بلوک ها درون دال بتنی می توان مقاومت و سختی دال را به نحو چشمگیری افزایش داد...


بیشتر بخوانید

مدیران سازه


شرکت مهندسی مدیران سازه (سهامی خاص) با تکیه بر دانش و تجربه مدیران خود از سال 1393 و اشتیاق آنان در بوجود آوردن مجموعه ای دانش بنیان که در کیفیت خدمت رسانی در جایگاه نخست قرار گیرد، با توجه به علاقمندی به استفاده از فناوری های نوین ساختمانی و شناخت نیاز صنعت ساختمان سازی در این زمینه، ارائه خدمات مرتبط با سیستم سقف یوبوت ( شامل تولید یوبوت ، فروش یوبوت ، طراحی سقف یوبوت ، نظارت و اجرای سقف یوبوت ) را در دستور کار خود قرار داده و پس از مدت کوتاهی توانست به یکی از قطب های فعال در این بخش تبدیل گردد...


بیشتر بخوانید

سقف یوبوت


سقف یوبوت یک سیستم دال بتنی مجوّف (توخالی) با قالب های مکعبی ماندگار با عملکرد دوطرفه می باشد. در اینگونه دال های بتنی، مقدار بتن مصرفی بواسطه استفاده از قالب های توخالی کاهش یافته و بار اعمالی به صورت دوطرفه توزیع می گردند. در سیستم سقف یوبوت، مجوف سازی بوسیله قراردادن بلوک ها (قالب ها) در میان مقطع دال و به صورت ماندگار انجام می شود. از آنجا که این بلوک ها درون دال مدفون بوده، سطح زیرین دال کاملأ مسطح می باشد. با استفاده از قرار دادن بلوک ها درون دال بتنی می توان مقاومت و سختی دال را به نحو چشمگیری افزایش داد...


بیشتر بخوانید

مدیران سازه


شرکت مهندسی مدیران سازه (سهامی خاص) با تکیه بر دانش و تجربه مدیران خود از سال 1393 و اشتیاق آنان در بوجود آوردن مجموعه ای دانش بنیان که در کیفیت خدمت رسانی در جایگاه نخست قرار گیرد، با توجه به علاقمندی به استفاده از فناوری های نوین ساختمانی و شناخت نیاز صنعت ساختمان سازی در این زمینه، ارائه خدمات مرتبط با سیستم سقف یوبوت ( شامل تولید یوبوت ، فروش یوبوت ، طراحی سقف یوبوت ، نظارت و اجرای سقف یوبوت ) را در دستور کار خود قرار داده و پس از مدت کوتاهی توانست به یکی از قطب های فعال در این بخش تبدیل گردد...


بیشتر بخوانید

پروژه ها


برخی از پروژه های انجام شده توسط مجموعه مدیران سازه را در این بخش مشاهده نمایید


مشاهده پروژه ها