کاربردهای سقف یوبوت

Uboot Slab Applications


کاربرد اصلی دال بتنی مجوف دوپوش ( سقف یوبوت ) در همه مواردی است که در آنها نیاز به داشتن دهانه های بلندتر ( فاصله بیشتر بین ستون ها ) ضروری می باشد. در این موارد، کارفرما تمایل به حذف ستون های اضافی و دست و پاگیرموجود در فضای داخلی ساختمان دارد. مورد دیگر کاربرد اساسی این نوع سقف ها سبک سازی می باشد. این امر به مصرف بتن کمتر می انجامد و مزایای اقتصادی در پی دارد.

• سقف یوبوت به طور مشخص در پروژه هایی که در آنها نیاز به ایجاد فضای باز قابل توجهی می باشد مانند ساختمان های اداری، تجاری، صنعتی و حتی مسکونی مناسب است.
• با استفاده از سیستم سقف یوبوت این امکان فراهم می گردد که محل قرارگیری ستون ها در سازه نامنظم باشد. بنابراین طرح معماری قابل انعطاف حاصل می گردد. همچنین با ایجاد دال تخت، تیرهای سازه ای می توانند حذف گردند.
• این نوع سقف انتقال صوت، لرزش طبقات و حرارت را به کمترین مقدار ممکن می رساند.
• در مواردی که کارفرما نیاز به داشتن سازه ای دارد که در مقابل حریق از مقاومت بالایی برخوردار باشد، سقف یوبوت از بهترین انتخاب ها می باشد.
• سقف یوبوت از صلبیت و ظرفیت باربری بالایی برخوردار است و در برابر بارهای زلزله عملکرد بهتری را نسبت به سقف های غیرصلب سنتی قدیمی ( همانند تیرچه بلوک ) نشان می دهد.

 

عدم وجود ستون در گوشه دال مجوف یوبوت

امکان ستون گذاری نامنظم در سیستم سقف یوبوت