نکات بتن ریزی در سطوح شیبدار,اجرای دال بتنی شیبدار,بتن ریزی سطح مایل,مدیران سازه,سقف یوبوت
بتن ریزی سطوح شیبدار
۲۷ مهر ۱۳۹۶
بررسي آسيب پذيری لرزه ای سازه های دوبلكسی بتن آرمه در برابر زلزله

بررسی آسيب پذيری لرزه ای سازه های دوبلكسی بتن آرمه در برابر زلزله

چکیده

ملاحظات معماري از قبيل قرارگيري پيلوت و واحدهاي تجاري در همكف و جلوگيري از تجمع ورودي هاي مختلف در مجتمع هاي آپارتماني، سازه هاي دوبلكسي را پديد مي آورد كه در آنها كف هاي طبقات با اختلاف ترازي نسبت به هم در دو يا چند تراز ارتفاعي مختلف ايجاد مي شوند. در سازه هاي دوبلكسي عمده مشكلات ناشي از عدم پيوستگي ديافراگم كف مي باشد كه باعث تغييرات چشم گيري دردوره تناوب، سختي و پخش نيروي زلزله مي گردد. در اين مقاله با آناليز ديناميكي غيرخطي به كمك نرم افزار IDARC به بررسي موقعيت مكاني و زماني وقوع اولين ترك و مفصل پلاستيك ، طول زمان وقوع اولين ها ، زمان و مكان وقوع مفصل پلاستيك در ستون هاي كوتاه ، شاخص خسارت طبقات و شاخص خسارت كل در سه سازه دوبلكسي 4، 8 و 10 طبقه تحت دو نگاشت زلزله طبس و السنترو در PGA هاي 0.5g ،0.3g و 0.7g پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهد كه در هر دو زلزله، طبقات بالائي همه سازه ها در 0.3g داراي بيشترين خسارت مي باشند . در زلزله طبس ، در ساز ه 8 طبقه د ر 0.7g ، شاخص كل خسارت سازه نسبت به سازه هاي 4 و 10 طبقه بيشتر است ولي در زلزله السنترو ، علاوه بر 0.7g، در 0.5g نيز اين امر صادق است. همچنين تحت هر دو زلزله ترك و مفصل تيرها، در تيرهاي متصل به ستون فصل مشترك دو قسمت سازه كه داراي اختلاف ارتفاع مي باشند، ايجاد مي شود و در سازه هاي 4 و 8 طبقه بيشترين خرابي تيرها و ستون ها در قسمت كوتاه تر قاب كه داراي ارتفاع كمتر مي باشد و در سازه 10 طبقه در قسمت بلندتر قاب رخ مي دهند.
واژه هاي كليدي: سازه دوبلكسي، بتن آرمه، آسيب پذيري لرزه اي، الگوي ترك، مفصل پلاستيك، ستون كوتاه، ديناميكي غيرخطي

لطفأ با دادن 5 ستاره به این مطلب، ما را حمایت کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *