مدیران سازه-دپارتمانها

دپارتمان های شرکت مدیران سازه

دپارتمان تولید

مدیریت امور تولید قالب های یوبوت مانند کنترل کیفیت محصولات، بازرسی خطوط تولید، تحویل سفارشات دریافتی و ارسال کالا، انبارداری، و اموری از این قبیل در این دپارتمان انجام می گردد.

دپارتمان مهندسی

• بخش طراحی سازه

انجام امور طراحی سازه در فازهای یک و دو در این دپارتمان صورت می پذیرد. هر فاز از طراحی سازه بر عهده مهندسین سازه مربوط به آن فاز می باشد. در صورتی که نقشه و داده های خروجی در فاز یک مورد تأیید کارفرما قرار گیرد، اطلاعات مربوطه در اختیار مهندسین فاز دو قرار گرفته و بدین ترتیب طراحی سازه در این مرحله با سرعت و کیفیت بالاتری انجام می گردد.

• بخش طراحی معماری

شرکت مدیران سازه اقدام به راه اندازی دپارتمان اختصاصی طراحی معماری برای تعامل مهندسین سازه و معماری به منظور دستیابی به بهترین طرح ممکن برای استفاده از دال مجوف دوپوش (یوبوت) کرده است. در این حالت ابتدا دپارتمان معماری طرح اولیه خود را برای طراحی سازه با این نوع سیستم سقف به دپارتمان سازه ارائه کرده و این دپارتمان نیز طرح اولیه سازه را آماده و به منظور بررسی انطباق با ضوابط معماری به دپارتمان معماری ارجاع می دهد. در این مرحله یا طرح تأیید شده و یا به منظور اصلاحات دوباره به گروه سازه ارجاع داده می شود. این چرخه تا دستیابی به بهترین طرح معماری و سازه ای ممکن ادامه می یابد.

• بخش اجرا

امور مربوط به اجرای سازه ها توسط این دپارتمان انجام می پذیرد. برنامه ریزی و مدیریت تمام مراحل اجرای سازه از وظایف این بخش از شرکت می باشد.

دپارتمان تحقیق، توسعه و بازاریابی

با توجه به اینکه بهبود خدمات و ارتقای محصولات در مدیران سازه یک امر اساسی می باشد، مدیریت این شرکت با ایجاد دپارتمان تحقیق و توسعه در حال تلاش برای دستیابی به این هدف می باشد. تولید مقالات علمی، انجام آزمایش ها در معتبرترین آزمایشگاه های سازه ای کشور، تعامل با مراکز علمی و دانشگاه ها، حمایت از پایان نامه های علمی و تألیف کتب و دستورالعمل های مربوطه از فعالیت های این دپارتمان می باشد. امور بازاریابی در این دپارتمان انجام می پذیرد.

دپارتمان بازرگانی و فروش

این دپارتمان شامل بخش خارجی و داخلی بوده که در بخش خارجی، به امور واردات و صادرات محصولات و خدمات و در بخش داخلی، به امور مربوط به تولید محصولات و فروش پرداخته می-شود. مدیریت فروش محصولات یوبوت شامل دریافت سفارش، کنترل موجودی انبار، هماهنگی های لازم به منظور تولید محصول و ارسال کالا و خدمات پس از فروش از وظایف این دپارتمان می باشد. این بخش همچنین رسیدگی به امور نمایندگان و عاملیت های فروش را در دستور کار خود دارد.

دپارتمان مالی و منابع انسانی

امور اداری و رسیدگی به امور مالی شرکت مربوط به این دپارتمان می باشد. استخدام و مدیریت منابع انسانی، امور حقوقی و حسابداری از وظایف این بخش به شمار می آیند.