طراحی سقف یوبوت فاز یک

خدمات طراحی اولیه سازه با سقف یوبوت

(فاز یک)


این خدمات شامل امکان سنجی پروژه ها به منظور استفاده از سیستم سقف یوبوت می باشد. از آنجا که استفاده از این نوع سقف ها برای همه پروژه ها اقتصادی نمی باشد، در این مرحله با استفاده از مدلسازی نرم افزاری به بررسی این مسئله پرداخته می شود. در صورتی که امکان سنجی مورد تأیید باشد، نقشه فاز یک پروژه که شامل پلان های جانمایی و ابعاد ستون ها و دیوارهای برشی (در صورت وجود) و ضخامت دال بتنی مجوف بوده آماده و ارسال می گردد. توجه داشته باشید که ستون های اضافی تا حد امکان حذف می گردند. در صورت رضایت کارفرما از طرح فاز یک ارسالی و در صورت درخواست، مقدار مصرف مصالح پروژه برآورد و به اطلاع کارفرما خواهد رسید. لازم به ذکر است که خدمات فاز یک برای سیستم سقف یوبوت به صورت رایگان انجام می پذیرد.
به منظور ارسال نقشه و جزئیات مربوطه جهت انجام خدمات فاز یک نقشه طرح معماری پروژه را به همراه اطلاعات خواسته شده از طریق فرم زیر و یا به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمایید. بسته به تعداد پروژه های در دست اقدام، انجام این خدمات بعضأ به 48 ساعت زمان نیاز دارد. توضیح اینکه نقشه طرح معماری پروژه بایستی شامل پلان ها، مقاطع (تعداد طبقات، تراز ارتفاعی طبقات) و کلیه اطلاعات لازم باشد. در صورت عدم وجود این اطلاعات در نقشه، لطفأ در قسمت توضیحات موارد لازم را قید نمایید.

 
  • انواع فایل های مجاز : dwg, zip, rar.
  • لطفأ پیش از ارسال فرم، درون کادر را تیک بزنید.