طراحی سقف یوبوت فاز دو

خدمات طراحی سازه با سقف یوبوت (فاز دو)


پس از مرحله فاز یک، با تأیید کارفرما و عقد قرارداد، خدمات فاز دو شامل طراحی کلیه اجزای سازه ای شامل فونداسیون، ستون ها، دیوارهای برشی، سقف یوبوت و... انجام شده و نقشه های اجرایی پس از آماده سازی به کارفرما ارائه می گردد. همچنین این شرکت آمادگی خود را برای طراحی انواع سازه ها شامل سازه های اسکلت فلزی، اسکلت بتنی و صنعتی و طراحی انواع سقف ها شامل دال بتنی توپر و مجوف (شامل یوبوت، کوبیاکس، بابل دک، وافل و ...) اعلام می نماید.
لازم به ذکر است که در صورت درخواست کارفرما، طراحی معماری همراه با طراحی سازه ای پروژه توسط مجموعه مدیران سازه انجام می شود. این امر سبب تسهیل امور کارفرما و همچنین اطمینان از عدم بوجود آمدن نقص های معماری و دوباره کاری ها بعد از طراحی سازه و صرفه جویی در زمان می گردد.