طراحی سازه در مرحله فاز دو

خدمات طراحی انواع سازه

(فاز دو)


شرکت مدیران سازه با داشتن تیم تخصصی طراحی سازه آماده ارائه خدمات طراحی سازه در مرحله اجرایی یا فاز دو به کارفرمایان گرامی می باشد. طراحی انواع سیستم های سازه ای مانند اسکلت فلزی، اسکلت بتنی، کامپوزیت و انواع سیستم های سقف های سازه ای همچون سقف های تیرچه بلوک، سقف یوبوت، وافل، کوبیاکس، بابل دک، دال بتن و ... توسط این مجموعه انجام می پذیرد.
همچنین در صورت درخواست کارفرما، طراحی معماری همراه با طراحی سازه ای پروژه توسط مجموعه مدیران سازه قابل انجام می باشد. این امر سبب تسهیل امور کارفرما و همچنین اطمینان از عدم بوجود آمدن نقص های معماری و دوباره کاری ها بعد از طراحی سازه و صرفه جویی در زمان می گردد.