اجرای اسکلت های سازه ای


شرکت مدیران سازه، بعنوان شرکت مجری تخصصی اسکلت بتنی، با بهره گیری از تیم های تخصصی طراحی و اجرای اسکلت با برخورداری از دانش آکادمیک بتن و سازه های بتنی و همچنین داشتن تجربه اجرای پروژه های متعدد، آماده ارائه خدمات اجرای اسکلت های سازه ای بتنی به کارفرمایان گرامی می باشد.

 
 
 

جهت دریافت مشاوره

در خصوص اجرای اسکلت های بتنی

با بخش فنی شرکت تماس حاصل نمایید.