01 #

<h3>نظریه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص سیستم سقف یوبوت</h3>

نظریه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص سیستم سقف یوبوت

برای دانلود نظریه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
(حجم فایل: 170 کیلوبایت)
* همچنین می توانید به منظور مشاهده صفحه سیستم های مورد تأیید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اینجا را کلیک نمایید.
دانلود
 
 

02 #

<h3>مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان-ویرایش 1392</h3>

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان-ویرایش 1392

برای دانلود مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)-ویرایش 1392، بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
(حجم فایل: 13.3 مگابایت)
* در ضمن، بخش مربوط به ضوابط قالب های یوبوت در پیوست 1 و با عنوان پ1-4-3 می باشد.
دانلود
 
 

03 #

<h3>مبحث نهم مقررات ملی ساختمان - ویرایش 1392</h3>

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان - ویرایش 1392

برای دانلود مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)-ویرایش 1392، بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
(حجم فایل: 1.98 مگابایت)
دانلود
 
 

04 #

<h3>شرایط عمومی پیمان ها </h3>

شرایط عمومی پیمان ها

برای دانلود شرایط عمومی پیمان ها به شماره 54/842-102/1088 مورخ 1378/3/3 سازمان برنامه و بودجه، بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
(حجم فایل: 1.45 مگابایت)
دانلود