ایجاد بازشو در سقف های یوبوت

ضوابط ایجاد سوراخ در دال های بتنی مجوف


یکی از دغدغه هایی که پیمانکاران سقف یوبوت با آن روبرو هستند، این است که آیا می توان در این نوع سقف ها بعد از مراحل اجرایی سوراخ ایجاد کرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، ابعاد و محل قرارگیری این سوراخ ها به چه نحو می باشد؟

 
 

در ابتدا بایستی این نکته را یادآوری نمود که بهتر است حتی الامکان از ایجاد سوراخ در هر نوع سقف بعد از گیرش بتن خودداری نمود، با این وجود در صورت لزوم، این امر ممکن بوده و آیین نامه ساختمان با توجه به این ضرورت الزامات خاصی برای آن در نظر گرفته است.
ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1392) که به طرح و اجرای ساختمان های اسکلت بتنی اختصاص دارد، در بند 9-18-3-5 به این بحث پرداخته است که در زیر ارائه می گردد:

1-5-3-18-9 در سیستم های دال ها می توان بازشوهایی با هر اندازه و در هر محل پیش بینی كرد، مشروط بر آنكه با انجام تحلیل ویژه بتوان نشان داد سیستم از مقاومت كافی برخوردار است و ضوابط مربوط به حالات حدی بهره برداری بویژه ضوابط مربوط به تغییر شكل ها را ارضا می كند.
2-5-3-18-9 در صورتی كه تحلیل ویژه ای انجام نشود، باید ضوابط بندهای 9-18-3-5-3 تا 9-18-3-5-5 را در تعیین محل و ابعاد بازشوها رعایت كرد. در تمامی موارد باید در طرفین بازشوها در هر امتداد، آرماتورهای اضافی به اندازه آرماتورهای قطع شده قرار داد.
3-5-3-18-9 در نواحی مشترك بین دو نوار میانی متقاطع دال می توان هر بازشویی با هر اندازه ای پیش بینی كرد.
4-5-3-18-9 در نواحی مشترك بین دو نوار ستونی متقاطع دال، فقط بازشوهایی با ابعاد كمتر از یك هشتم عرض نوار در هر جهت می توان پیش بینی كرد.
5-5-3-18-9 در نواحی مشترك بین یك نوار ستونی و یك نوار میانی متقاطع دال، فقط بازشوهایی با ابعاد كمتر از یك چهارم عرض نوار در هر جهت می توان پیش بینی كرد.
6-5-3-18-9 در صورت ایجاد بازشو در سیستم دال، باید ضوابط طراحی برای برش مطابق بند 9-15-17-4 رعایت شوند. (ضوابط بند 9-15-17-4 در ادامه آورده می شود).
7-5-3-18-9 در سیستمهای تیر-دال، بازشوها نباید از محل تیرها عبور كند، مگر آنكه تحلیل قابل قبولی ارائه شود.

 
 


* بند 9-15-17-4 (بازشوها در دال ها):
1-4-17-15-9 در مواردی كه در یك دال بازشویی در فاصله كمتر از ده برابر ضخامت دال از سطح اثر بار متمركز یا سطح تكیه گاه محدود و یا در مواردی كه باز شویی در نوار ستونی دال تختی واقع شود، مقاطع بحرانی كه برای كنترل برش بایستی به شرح زیر اصلاح گردند:
2-4-17-15-9 برای دال های بدون كلاهك برشی، قسمتی از محیط مقطع بحرانی كه به وسیله خطوط مماس بر محدوده بازشو رسم شده از مركز سطح اثر بار متمركز یا مركز تكیه گاه قطع می شود، بی اثر فرض می گردد.
3-4-17-15-9 برای دال های با كلاهك برشی، قسمتی از محیط مقطع بحرانی كه طبق بند 9-15-17-4-2 بی اثر فرض می شود، نصف می گردد.


شرکت مدیران سازه، بعنوان شرکت پیشرو در زمینه سیستم سقف یوبوت، آماده ارائه خدمات مشاوره سازه به کارفرمایان گرامی می باشد.

تهیه کننده: دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت مدیران سازه

لطفأ با دادن 5 ستاره به این مطلب، ما را حمایت کنید!
[کل: 23 میانگین: 3.1]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *