اعطای نمایندگی/عاملیت فروش


( Partnership )


با توجه به سیاست گسترش فعالیت ها و همچنین گسترش فرهنگ استفاده از سیستم های نوین ساختمانی، شرکت مدیران سازه نسبت به واگذاری نمایندگی و عاملیت فروش در سراسر کشور اقدام می نماید.

به منظور اطلاع از شرایط واگذاری نمایندگی/عاملیت فروش با بخش فروش شرکت تماس حاصل نموده و یا درخواست خود را همراه با رزومه کاری و مشخصات فردی به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمایید. info@modiransaze.com