نظارت بر اجرای اسکلت های سازه ای


Construction Supervision

شرکت مدیران سازه آماده ارائه خدمات نظارت بر اجرای اسکلت های سازه ای در پروژه های مختلف می باشد. این خدمات می تواند شامل نظارت بر کل مراحل اجرای اسکلت های سازه ای از فونداسیون تا سقف آخر پروژه و یا تنها نظارت بر اجرای بخشی از پروژه باشد. این شرکت با داشتن افراد متخصص شامل مهندسان ناظر دارای پروانه نظارت معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی، کیفیت اجرای بالای اسکلت های سازه ای را تضمین می نماید. جهت برخورداری از مشاوره در امر نظارت اسکلت سازه ای پروژه خود با بخش فنی شرکت تماس حاصل نمایید.