قالب یوبوت استاندارد

مشخصات قالب یوبوت استاندارد

مشخصات و ویژگی ها


پس از انجام آزمایش ها و بررسی های بسیار بر روی قالب های سقف یوبوت، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که با استفاده از قالب هایی به ابعاد 52 سانتی متر می توان به بهینه ترین طرح ممکن دست یافت. قالب های با ابعاد کوچکتر، سبب مصرف بتن بیشتری شده و قالب های با ابعاد بزرگتر، سختی دال را کاهش داده و همچنین سبب مشکلات اجرایی می گردد.
این ابعاد از آن جهت نیز تحت عنوان ابعاد بهینه در نظر گرفته می شود که حمل و نقل راحت تری نسبت به ابعاد دیگر دارند. همچنین قالب های استاندارد دارای 4 پایه در زیر بوده که این امر سبب ایجاد دال بتنی زیرین به ضخامت مناسب می گردد. از دیگر مشخصات قالب های استاندارد فرایند تولید تزریقی آن ها می باشد.
این نوع قالب ها از دو جزء رویه و زیره تشکیل شده که هر کدام طی فرایند تزریق پلاستیک تولید می گردند. قالب های تزریقی دارای کیفیت، ضخامت و مقاومت بسیار بالاتری نسبت به قالب های بادی که طی فرایند دمیدن هوا تولید شده می باشند. همچنین به منظور ایجاد فاصله بین میلگردهای بالای دال و لبه بالایی قالب های یوبوت، در قالب های استاندارد زائده هایی که نقش اسپیسر را ایفا می کنند تعبیه گردیده است.
در شکل زیر یک قالب یوبوت استاندارد نشان داده شده است.
شرکت ایتالیایی مخترع سیستم سقف یوبوت ( دالیفرم - Daliform )، این سقف را مطابق قالب های یوبوت با مشخصات عنوان شده دراین بخش، مورد آزمایش قرار داده و پس از آنکه از نظر فنی مورد تأیید قرار گرفت قالب های یوبوت استاندارد را به مرحله تولید انبوه رسانید.
با توجه به مسائل مطرح شده پرواضح است که تولید قالب های یوبوت در ابعاد و اشکالی به جز موارد ذکر شده در این قسمت، از نظر فنی مورد تأیید شرکت مادر نبوده و غیر استاندارد و غیربهینه می باشند.