قیمت اجرای سقف یوبوت

قیمت اجرای سقف یوبوت


قیمت اجرای سازه ها به پارامترهای گوناگونی بستگی دارد. ارتفاع طبقات، تعداد طبقات زیرزمین، زیربنای ساختمان، وجود یا عدم وجود المان هایی مانند تیر و دیوار برشی و ... از پارامترهای تعیین هزینه اجرای سازه با سقف های یوبوت می باشند.
خوشبختانه هزینه سقف یوبوت به دلیل عدم وجود پیچیدگی ها در ماهیت این نوع سیستم سقف، نسبت به بسیاری از سیستم های دیگر ارزانتر می باشد. موارد زیر از دلایل این امر می باشند:
• قالب های یوبوت بدون نیاز به کیج ها و ملحقات خاص دیگر ( مانند سقف های کوبیاکس و بابل دک ) بوده و از آنجا که از دو قسمت زیر و رو که آنها را می توان درون یکدیگر جا داد تشکیل شده است، لذا هنگام بارگیری، تعداد قالب بیشتری را می توان بارگیری کرده و بنابراین هزینه حمل و نقل کاهش می یابد.
• استفاده از این نوع سقف به سبکتر شدن اسکلت سازه ای می انجامد لذا در مصرف مصالح صرفه جویی می گردد.
• به دلیل تخت بودن زیر سقف، کارفرما می تواند با حذف عملیات اجرای سقف کاذب در هزینه ها صرفه جویی نماید.
• به دلیل عدم وجود تیرها در این نوع سقف، عبور لوله های تأسیساتی بسیار راحت صورت گرفته و هزینه خرید و اجرای تأسیسات صرفه جویی می گردد.
• بر خلاف برخی سیستم های سقف مانند پیش تنیدگی که اجرای آنها منوط به تجهیزات پیشرفته و نیروی کار متخصص می باشد، اجرای سقف یوبوت بسیار ساده است و پیمانکار دال به راحتی می تواند این نوع سقف را اجرا کند. لذا این امر هزینه اجرای سقف های یوبوت را کاهش می دهد.

بر اساس توضیحات ارائه شده، کارفرمایان می توانند علاوه بر استفاده از مزایای یک سقف دال بتنی به جای استفاده از سقف های سنتی ( همانند سقف تیرچه بلوک )، از صرفه جویی در هزینه ها نیز برخوردار گردند.

از آنجا که تعیین قیمت تمام شده سقف یوبوت منوط به بررسی شرایط گوناگون پروژه از قبیل موارد عنوان شده در ابتدای این مطلب می باشد، لذا کارفرمایان گرامی می توانند به منظور استعلام هزینه اجرای سقف یوبوت، با بخش اجرای شرکت مدیران سازه تماس حاصل نموده و یا ضمن ارسال نقشه های اجرایی پروژه خود به آدرس ایمیل شرکت درخواست خود را مطرح نمایند.

برای اطلاع از

قیمت قالب های یوبوت