فیلم اجرای سقف یوبوت

 

01 #

فیلم مراحل اجرای سقف یوبوتاجرای سقف های یوبوت شامل هفت مرحله به شرح زیر می باشد:
1- نصب پایه ها و قالب‌بندی تخت زیرین دال
2-آرماتوربندی شبکه پایین
3-قرار دادن قالب‌ های یوبوت
4-آرماتوربندی شبکه بالا
5-بتن‌ ریزی
6-باز کردن قالب‌ ها
7-دال بتنی تخت حاصله

فیلم اجرای سقف یوبوت را در زیر مشاهده نمایید.


لینک از وبسایت آپارات
لینک از وبسایت یوتیوب

(ممکن است قادر به مشاهده فیلم از طریق این لینک نباشید)